Werkgroep WMO

De komende jaren gaat er fors bezuinigd worden op allerlei regelingen en voorzieningen met gevolgen voor ouderen, gehandicapten, mensen met een verstandelijke beperking en GGZ-cliënten.

De komende jaren lees zullen veel voorzieningen uit de Algemene wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden overgeheveld van het Rijk naar de gemeente. Hoe dit er precies uit gaat zien zal in de loop van 2014 duidelijk worden.

De vraag is hoe de gemeente Maassluis daar mee om zal gaan. De werkgroep WMO van de Adviesraad Samenlevingszaken gaat de transitie van AWBZ naar Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) volgen en mede naar aanleiding daarvan adviezen opstellen over de invulling daarvan in Maassluis.

De gemeente Maassluis zal naar verwachting aan de Adviesraad over de volgende onderwerpen advies vragen:

  • Plan Vrijwilligerswerk
  • Nieuwe WMO, waaronder de decentralisatie van de AWBZ begeleiding

Aandachtspunten vanuit de werkgroep WMO:

Veranderingen via de media volgen en via het eigen netwerk. Ook middels het bijwonen van informatieve bijeenkomsten.

Regelmatig overleg organiseren met wethouder en beleidsambtenaar van Zorg en Welzijn. Dit niet alleen ter informatie, maar ook om contact op te bouwen van waaruit een vertrouwensrelatie kan ontstaan en een bijdrage kan worden geleverd aan de beleidsvorming.

Bezoeken afleggen bij cliëntenraden van zorginstellingen/organisaties in Maassluis (in koppels van 2 a 3 personen):

– ASVZ en Ipse de Brugge: Begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking

– Pameyer en StOED: GGZ begeleiding

– Argos (Tweemaster en Driemaashave): Zorg aan ouderen

De contacten met deze instellingen/organisaties intensiveren.

Dit alles met de bedoeling om te luisteren naar de geluiden uit de verschillende geledingen en mede op basis daarvan adviezen opstellen en die voorleggen aan college B&W .

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *