Vergaderingen adviesraad

De Adviesraad vergadert 8 keer per jaar, steeds op woensdag van 16.00 tot 18.00 uur. De vergaderingen zijn openbaar. Vanaf dit jaar vinden de vergaderingen afwisselend plaats in het Gemeentehuis en op diverse andere locaties in Maassluis.
Iedere vergadering begint met een vragen- en inspreekhalfuur waar alle inwoners van Maassluis gebruik van kunnen maken.
Hiervoor gelden de volgende spelregels:
– Niet-leden van de Adviesraad kunnen bij aanvang van de vergadering inspreken over samenlevingszaken in Maassluis en ideeën naar voren brengen.
– Tijdens de vergadering kunnen zij niet het woord voeren.
– Insprekers kunnen niet het woord voeren over personen.
– Er mag uitsluitend worden ingesproken over zaken die kunnen worden gerekend tot het taakveld van de Adviesraad.

Wilt u gebruik maken van het inspreekrecht?
Meld u zich dan voor de vergadering bij de voorzitter de heer Bart Luttik.

Eerstvolgende vergadering

Datum:       28 augustus 2019
Tijdstip:      19.30 uur
Locatie:      Koningshof

Agenda

 1. Opening
 2. Toelichting door M. Kranenburg over de aanbesteding Wmo bij ROGplus
 3. Inspraak / Vragen halfuur
 4. Mededelingen
 5. Verslag van de vergadering van 15 mei 2019
 6. Stand van zaken sollicitaties
 7. Regionale visie mantelzorg (n.a.v. tussenbericht)
 8. Samen doen
 9. Onderwijskansen
 10. Concept Advies Ontwikkelagenda ouderen
 11. Actieplan Schulden en Armoede
 12. Aanvalsplan Taalvaardigheden
 13. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
 14. Afscheid Bart Luttik
 15. Sluiting

Data overige vergaderingen in 2019

28 augustus
16 oktober
27 november

© 2019 Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis
Privacy beleid