Vergaderingen adviesraad

De Adviesraad vergadert 8 keer per jaar, steeds op woensdag. De vergaderingen zijn openbaar. Iedere vergadering begint met een vragen- en inspreekhalfuur waar alle inwoners van Maassluis gebruik van kunnen maken.

Hiervoor gelden de volgende spelregels:

 • Niet-leden van de Adviesraad kunnen bij aanvang van de vergadering inspreken over samenlevingszaken in Maassluis en ideeën naar voren brengen.
 • Tijdens de vergadering kunnen zij niet het woord voeren.
 • Insprekers kunnen niet het woord voeren over personen.
 • Er mag uitsluitend worden ingesproken over zaken die kunnen worden gerekend tot het taakveld van de Adviesraad.
Wilt u de vergadering bijwonen of gebruik maken van uw inspreekrecht?

Dat kan alleen als u voldoet aan de hieronder genoemde richtlijnen van het RIVM inzake het voorkomen van Corona t.w.

 • I.v.m. het maximaal toegestane aantal aanwezigen moet u zich uiterlijk 2 dagen van te voren aanmelden (met naam, adres en telefoonnummer) via ons contactformulier.
 • U hierbij aangeeft dat u niet recentelijk positief getest bent op het Coronavirus, op dit moment het Coronavirus niet heeft en ook geen last heeft van Coronaverschijnselen, zoals hoesten, neusverkoudheid, koorts (vanaf 38 graden) en benauwdheidsklachten. Dan bent u namelijk niet welkom.
 • U ook aangeeft dat u: geen huisgenoot met koorts heeft, het Coronavirus de afgelopen 7 dagen bij u of bij een huisgenoot van u niet is vastgesteld (in het lab), u niet in thuis isolatie bent omdat u in direct contact ben geweest met iemand die het Coronavirus heeft.
 • In het Stadhuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Eerstvolgende vergadering

Datum: Donderdag 10 december
Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: Digitale vergadering

Agenda

 1. Opening 
 2. Digitale ontmoeting met Wethouders Bronsveld, Kuiper en Voskamp
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Verslag van de vorige vergadering
 6. Stand van zaken Beleidsagenda 
 7. Jaarverslag 2020 en werkplan 2021 
 8. Stand van zaken rond de werkgroepen
 9. Actieplan Werving leden voor Adviesraad
 10. Actualiteiten
 11. Wat verder ter tafel komt/ Rondvraag

Data vergaderingen in 2020

15 april
3 juni
15 juli
23 september
29 oktober
10 december

© 2020 Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis
Privacy beleid