Vergaderingen adviesraad

De Adviesraad vergadert 8 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Iedere vergadering begint met een vragen- en inspreekhalfuur waar alle inwoners van Maassluis gebruik van kunnen maken.

Hiervoor gelden de volgende spelregels:

  • Niet-leden van de Adviesraad kunnen bij aanvang van de vergadering inspreken over samenlevingszaken in Maassluis en ideeën naar voren brengen.
  • Tijdens de vergadering kunnen zij niet het woord voeren.
  • Insprekers kunnen niet het woord voeren over personen.
  • Er mag uitsluitend worden ingesproken over zaken die kunnen worden gerekend tot het taakveld van de Adviesraad.

Wilt u de vergadering bijwonen of gebruik maken van uw inspreekrecht?

De Adviesraad vergadert volgens de Corona richtlijnen van de overheid.
Dat kan betekenen dat digitaal wordt vergaderd of de vergadering voor een beperkt aantal mensen toegankelijk is.
Dit wordt per vergadering op de website aangekondigd.
Wij verzoeken u zich in alle gevallen uiterlijk 2 dagen van te voren aan te melden (met naam, adres en telefoonnummer) via ons contactformulier, waarbij u ook het onderwerp aangeeft waarover u wilt inspreken.

Eerstvolgende vergadering

Datum:  Woensdag 24 mei 2023
Tijdstip: 19:30 uur
Locatie: Koningshof, Maassluis

Data vergaderingen in 2023

25 januari
8 maart
26 april
24 mei
5 juli
6 september
18 oktober
6 december

Agendapunten eerstvolgende vergadering

1. Opening

2. Reactie op advies Uitvoeringsprogramma beschermd wonen en toelichting op de ontwikkelingen rond dit onderwerp

3. Mededelingen:
– Netwerkbijeenkomst 22 juni
– Terugblik Doe Mee markt 1 mei
– Terugkoppeling bijeenkomsten over het participatiebeleid

4. Verslag van de vorige vergadering

5. Actualiteiten / Wat is opgevallen in de media?

6. Wat verder ter tafel komt / rondvraag
– Mails en / of teams omgeving

7. Sluiting