Vergaderingen adviesraad

De Adviesraad vergadert 8 keer per jaar, steeds op woensdag. De vergaderingen zijn openbaar. Iedere vergadering begint met een vragen- en inspreekhalfuur waar alle inwoners van Maassluis gebruik van kunnen maken.

Hiervoor gelden de volgende spelregels:

 • Niet-leden van de Adviesraad kunnen bij aanvang van de vergadering inspreken over samenlevingszaken in Maassluis en ideeën naar voren brengen.
 • Tijdens de vergadering kunnen zij niet het woord voeren.
 • Insprekers kunnen niet het woord voeren over personen.
 • Er mag uitsluitend worden ingesproken over zaken die kunnen worden gerekend tot het taakveld van de Adviesraad.
Wilt u de vergadering bijwonen of gebruik maken van uw inspreekrecht?

Dat kan alleen als u voldoet aan de hieronder genoemde richtlijnen van het RIVM inzake het voorkomen van Corona t.w.

 • I.v.m. het maximaal toegestane aantal aanwezigen moet u zich uiterlijk 2 dagen van te voren aanmelden (met naam, adres en telefoonnummer) via ons contactformulier.
 • U hierbij aangeeft dat u geen last heeft van hoesten, neusverkoudheid, koorts (vanaf 38 graden) en benauwdheidsklachten. Dan bent u namelijk niet welkom.
 • U ook aangeeft dat u: geen huisgenoot met koorts heeft, het coronavirus de afgelopen 7 dagen bij u of bij een huisgenoot van u niet is vastgesteld (in het lab), u niet in thuis isolatie bent omdat u in direct contact ben geweest met iemand die het coronavirus heeft.

Eerstvolgende vergadering

Datum: Woensdag 23 september of donderdag 24 september (informatie volgt)
Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: Informatie volgt

Agenda

 1. Opening 
 2. Toelichting op het werk van de Rekenkamercommissie 
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken        
 5. Verslag van de vorige vergadering 
 6. Stand van zaken Beleidsagenda 
 7. Stand van zaken rond de werkgroepen 
 8. Document Adviezen schrijven
 9. Actieplan Werving leden voor Adviesraad en Deskundigenpool 
 10. Actualiteiten
 11. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
 12. Sluiting

Data vergaderingen in 2020

15 april
3 juni
15 juli
23 september
28 oktober
9 december

© 2020 Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis
Privacy beleid