Ons Privacy Beleid voor bezoekers van de website

De Adviesraad adviseert het gemeentebestuur van Maassluis over beleidszaken op het gebied van Samenlevingszaken (Sociale Zaken en Welzijn). Beleidsuitvoering en belangenbehartiging behoren niet tot het werkveld van de Adviesraad.

Onze website is bedoeld om inwoners van Maassluis te informeren over de taak en activiteiten van de Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis. Daarnaast willen wij inwoners van Maassluis gelegenheid geven vragen te stellen aan de Adviesraad of te reageren op berichten van de website. Dat kan via ons e-mail adres: info@adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl

Wij verzamelen géén persoonsgegevens of IP adressen van bezoekers van onze website. De persoonlijke gegevens die wij verkrijgen van mensen die ons benaderen via ons e-mail adres, worden alléén gedeeld met de leden van de Adviesraad die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van het e-mail bericht. Deze persoonlijke gegevens worden nooit zonder uw toestemming gedeeld met derden. Het kan wel zijn dat een case, geanonimiseerd, wordt voorgelegd aan een instantie, die ons kan helpen met de beantwoording van een vraag. Nadat uw e-mail is behandeld en beantwoord, worden alle gegevens verwijderd uit onze bestanden.