WERKPLAN EN JAARVERSLAG

De Adviesraad stelt jaarlijks een werkplan op. Dit plan (inclusief begroting) wordt ter goedkeuring voorgelegd aan B & W. Na afloop van een jaar wordt een verslag gemaakt van de werkzaamheden van de Adviesraad en de uitgebrachte adviezen.

Klik hier voor de jaarverslagen van de afgelopen jaren

JAAR PDF
2018 PDF
2017 PDF
2016 PDF
2015 PDF
2014 PDF
2013 PDF
2012 PDF
2011 PDF

© 2019 Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis
Privacy beleid