JAARVERSLAG EN JAARPLAN

De Adviesraad stelt jaarlijks een jaarplan op. Dit plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan B&W.
Na afloop van een jaar wordt een jaarverslag gemaakt van de werkzaamheden en de uitgebrachte adviezen.

Jaarverslag 2021
In dit jaarverslag vindt u een korte toelichting op de activiteiten door de Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis in 2021.

JAAR PDF
Jaarverslag 2020 en Werkplan 2021 PDF
Jaarverslag 2019 en Werkplan 2020 PDF
Werkplan 2019 PDF
Jaarverslag 2018 PDF
Jaarverslag 2017 PDF
Jaarverslag 2016 PDF
Jaarverslag 2015 PDF
Jaarverslag 2014 PDF
Jaarverslag 2013 PDF
Jaarverslag 2012 PDF
Jaarverslag 2011 PDF
JaarPDF