WERKPLAN EN JAARVERSLAG

De Adviesraad stelt jaarlijks een werkplan op. Dit plan (inclusief begroting) wordt ter goedkeuring voorgelegd aan B & W. Na afloop van een jaar wordt een verslag gemaakt van de werkzaamheden van de Adviesraad en de uitgebrachte adviezen.

Voor 2019/2020 hebben wij het jaarverslag 2019 en jaarplan 2020 in één document samengevat. 

U vindt hierin o.a. een opsomming van de in 2019 uitgebrachte adviezen. In totaal waren dat er zeven. Deze adviezen zijn zowel op verzoek van B & W, als op initiatief van de Adviesraad uitgebracht. Ook besteden we aandacht aan zaken die ons in de beleidsstukken van de gemeente zijn opgevallen en aan zaken, waar volgens ons sprake is van een bepaalde trend. Zo hebben wij meerdere keren opmerkingen gemaakt over het ontbreken van evaluaties en de in onze ogen zwakke, cijfermatige en theoretische onderbouwing van een aantal beleidstukken.,

Ook doen we verslag van de verschillende contacten met de ambtenaren en collegeleden; wat is er gevraagd en besproken en hoe is daarop gereageerd vanuit de Adviesraad? Daarnaast hebben we het over de ontwikkelingen binnen de Adviesraad zelf, hierbij lag de focus op de (interne) verschuivingen in leden en werkwijze.

In het laatste onderdeel van dit document richten we ons op 2020; waar gaan we op focussen, hoe gaan we dit als team aanpakken en wat zijn de daarbij behorende budgetten.

Klik hier voor de jaarverslagen van de afgelopen jaren

JAAR PDF
2018 PDF
2017 PDF
2016 PDF
2015 PDF
2014 PDF
2013 PDF
2012 PDF
2011 PDF

Klik hier voor het werkplan 2019

JAAR PDF
2019 PDF

© 2020 Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis
Privacy beleid