Samenstelling Adviesraad

De Adviesraad heeft, bij een voltallige bezetting, 15 leden inclusief het Dagelijkse Bestuur. De leden worden door het college van B & W benoemd. Zij hebben vanuit hun werk of ervaring kennis van specifieke aandachtsgebieden op het gebied van sociale zaken en welzijn. Als zij een specifiek aandachtsgebied verder willen onderzoeken of hier een advies over willen schrijven wordt voor dat doel een werkgroep geformeerd. Hieraan kunnen ook externe deskundigen deelnemen. Dat zijn inwoners van Maassluis met kennis van of ervaring met een specifiek onderwerp.
Op dit moment heeft de Adviesraad een aantal vacatures.

Dagelijks Bestuur

Henk van Goor (Tijdelijk Voorzitter)

Aandachtsgebied: Jeugd

Ik vind enorme motivatie in het volgende: “Waar mensen gaan, ontstaan paden”. Samen werken aan verbeteringen.

Overige Leden Adviesraad

Thomas van Arendonk

Aandachtsgebied: Sociaal Domein

“Ik ben lid geworden van de Adviesraad Samenlevingszaken om een bijdrage te leveren aan de stad Maassluis. Vanuit mijn achtergrond als socioloog geef ik om de (lokale) maatschappij en in het bijzonder het sociaal domein. Ik geloof sterk in de overtuiging dat we samen de stad iedere dag mooier kunnen maken voor alle Maassluizers”.

Margreet Beerhorst

In de Adviesraad kan ik mijn ervaring vanuit diverse werkvelden én mijn ervaring als inwoner van Maassluis combineren. Het is mooi om samen met andere betrokken adviesraadleden te mogen “draaien aan de gemeentelijke beleids knoppen” en daarmee Maassluis voor alle inwoners een beetje mooier te maken.

Henri Brendel

Aandachtsgebieden: Jeugd en WMO

“Ik wil graag een bijdrage leveren aan een prettig samen leven in heel Maassluis voor iedere inwoner. Ik denk dat ik mijn ervaringen in het onderwijs en als gehandicapte daarbij goed kan gebruiken.”

Coby Lammers

Aandachtsgebieden: WMO en Ouderenbeleid

“Ik voel mij maatschappelijk betrokken en vind een sociaal en rechtvaardig beleid belangrijk. Vanuit deze invalshoek kijk ik met een positief kritische blik naar het beleid van onze gemeente en de adviezen die we uitbrengen.”

Janice Sewraj

“Een mooier Maassluis begint bij jezelf. Inwoners die zich verantwoordelijk voelen, maar ook verbonden en betrokken zijn bij de stad met al haar ontwikkelingen. In de Adviesraad kan ik mijn stem gebruiken en invloed uitoefenen om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het behoud van onze stad met al haar mooie kenmerken”

Joke van Zalingen

Aandachtsgebied: Ouderenbeleid

“Ik ben lid geworden van de Adviesraad om dat ik graag een kijkje wil nemen in de bestuurlijke keuken van de gemeente Maassluis en meer wil weten over onze stad en haar inwoners.”