Samenstelling Adviesraad

De Adviesraad heeft, bij een voltallige bezetting, 15 leden inclusief het Dagelijks Bestuur. De leden zijn door het college van B & W benoemd. De Adviesraad bestaat uit een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur met daarin, naast de leden van het DB, alle overige leden. De leden maken deel uit van één of meerdere werkgroepen die zich richten op een specifiek aandachtsgebied. De werkgroepen maken daarnaast gebruik van externe deskundigen. Dat zijn burgers van Maassluis, met kennis en/of ervaring van een specifiek onderwerp. Op dit moment heeft de Adviesraad een aantal vacatures.

Dagelijks Bestuur

Bart LuttikVoorzitter: Bart Luttik | e-mail: info@adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl

“Ik ben lid geworden van de Adviesraad om iets terug te doen voor een stad die mij veel te bieden heeft.”

Dagelijks Bestuur

Tijdelijk Voorzitter: Henk van Goor | e-mail: info@adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl

Lid Werkgroep: Jeugd

Ik vind enorme motivatie in het volgende: “Waar mensen gaan, ontstaan paden”. Samen werken aan verbeteringen.

Meer informatie over Henk vindt u op de pagina Adviesraadleden stellen zich voor

Els-KlopEls Klop |e-mail: info@adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl

Voorzitter Werkgroep: WMO
Lid Werkgroep:  Ouderenbeleid

“Denken vanuit mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Dat breng ik graag in de praktijk bij mijn activiteiten voor de Adviesraad.

Meer informatie over Els vindt u op de pagina Adviesraadleden stellen zich voor

Martha VonkMartha Vonk | e-mail: info@adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl

Voorzitter Werkgroep: Ouderenbeleid
Lid Werkgroep: WMO

“Ik ben lid van de Adviesraad omdat ik het belangrijk vind dat burgers actief mee denken over het beleid van de gemeente.”

Meer informatie over Martha vindt u op de pagina Adviesraadleden stellen zich voor

Overige Leden Adviesraad

Thomas van Arendonk | e-mail: info@adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl

Lid Werkgroep: Nog niet bekend.

“Ik ben lid geworden van de Adviesraad Samenlevingszaken om een bijdrage te leveren aan de stad Maassluis. Vanuit mijn achtergrond als socioloog geef ik om de (lokale) maatschappij en in het bijzonder het sociaal domein. Ik geloof sterk in de overtuiging dat we samen de stad iedere dag mooier kunnen maken voor alle Maassluizers”. 

Henri Brendel | e-mail: info@adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl

Lid Werkgroepen: Jeugd en WMO

“Ik wil graag een bijdrage leveren aan een prettig samen leven in heel Maassluis voor iedere inwoner. Ik denk dat ik mijn ervaringen in het onderwijs en als gehandicapte daarbij goed kan gebruiken.”

Meer informatie over Henri vindt u op de pagina Adviesraadleden stellen zich voor

Marga BrijsMarga Brijs | e-mail: info@adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl

Voorzitter Werkgroep: Communicatie
Lid Werkgroepen: WMO en Ouderenbeleid

“Ik ben lid van de Adviesraad omdat ik geloof dat we door persoonlijke betrokkenheid een betere samenleving kunnen creëren.”

Meer informatie over Marga vindt u op de pagina Adviesraadleden stellen zich voor

Coby Lammers | e-mail: info@adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl

Lid Werkgroepen: WMO en Ouderenbeleid

“Ik voel mij maatschappelijk betrokken en vind een sociaal en rechtvaardig beleid belangrijk. Vanuit deze invalshoek kijk ik met een positief kritische blik naar het beleid van onze gemeente en de adviezen die we uitbrengen.”

 Pira Rajahkumar | e-mail: info@adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl

Lid Werkgroep: Nog niet bekend.

Loura RaamsdonkLoura Raamsdonk | e-mail: info@adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl

Lid Werkgroep: Jeugd

“Ik ben lid van de Adviesraad omdat ik graag wil meedenken over het Maassluise reilen en zeilen en niet langs de kant wil toekijken.”

Meer informatie over Loura vindt u op de pagina Adviesraadleden stellen zich voor

Frans Roodenburg | e-mail: info@adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl

Lid Werkgroepen: WMO en Ouderenbeleid

Ik ben lid van de adviesraad omdat ik vanuit maatschappelijke betrokkenheid graag wil meedenken over goed beleid voor onze stad.”

Meer informatie over Frans vindt u op de pagina Adviesraadleden stellen zich voor

Janneke vd WaardtJanneke van de Waardt | e-mail: info@adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl

Lid Werkgroep: Jeugd

“De Jeugd heeft de toekomst! Graag zet ik me via de Adviesraad in voor de Jeugd van Maassluis.”

Meer informatie over Janneke vindt u op de pagina Adviesraadleden stellen zich voor

© 2019 Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis
Privacy beleid