Samenstelling Adviesraad

De Adviesraad heeft, bij een voltallige bezetting, 15 leden inclusief het Dagelijkse Bestuur. De leden worden door het college van B & W benoemd. Zij hebben vanuit hun werk of ervaring kennis van specifieke aandachtsgebieden op het gebied van sociale zaken en welzijn. Als zij een specifiek aandachtsgebied verder willen onderzoeken of hier een advies over willen schrijven wordt voor dat doel een werkgroep geformeerd. Hieraan kunnen ook externe deskundigen deelnemen. Dat zijn inwoners van Maassluis met kennis van of ervaring met een specifiek onderwerp.
Op dit moment heeft de Adviesraad een aantal vacatures.

Dagelijks Bestuur

Tijdelijk Voorzitter: Henk van Goor | e-mail: info@adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl

Aandachtsgebied: Jeugd

Ik vind enorme motivatie in het volgende: “Waar mensen gaan, ontstaan paden”. Samen werken aan verbeteringen.

Overige Leden Adviesraad

Thomas van Arendonk | e-mail: info@adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl

Aandachtsgebied: Sociaal Domein

“Ik ben lid geworden van de Adviesraad Samenlevingszaken om een bijdrage te leveren aan de stad Maassluis. Vanuit mijn achtergrond als socioloog geef ik om de (lokale) maatschappij en in het bijzonder het sociaal domein. Ik geloof sterk in de overtuiging dat we samen de stad iedere dag mooier kunnen maken voor alle Maassluizers”. 

Henri Brendel | e-mail: info@adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl

Aandachtsgebieden: Jeugd en WMO

“Ik wil graag een bijdrage leveren aan een prettig samen leven in heel Maassluis voor iedere inwoner. Ik denk dat ik mijn ervaringen in het onderwijs en als gehandicapte daarbij goed kan gebruiken.”

Xandra van der Endt | e-mail: info@adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl

Aandachtsgebied:  Sociaal Beleid

“Als geboren Maassluisse wil ik graag iets terug doen voor de maatschappij.
Zowel in mijn privéleven, als mijn werk als maatschappelijk werker kom ik zaken tegen die beter, sneller of duidelijker kunnen voor de Maassluise samenleving. Mij daarvoor sterk maken en met elkaar verbindingen maken om het beste resultaat te behalen is mijn motivatie.”

Jan Willem HoogendijkJan Willem Hoogendijk  | e-mail: info@adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl

Aandachtsgebied: Participatie en Jeugd

“Door actief lid te zijn van de Adviesraad, hoop ik andere mensen van onze generatie ook te kunnen motiveren een bijdrage te leveren aan de gemeente Maassluis. De Adviesraad is een geweldig orgaan, welke je meer betrokken maakt bij de gemeenschap, je laat ervaren wat er allemaal speelt binnen de gemeente en je in staat stelt om met elkaar een verschil te kunnen maken. “Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”.

Coby Lammers | e-mail: info@adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl

Aandachtsgebieden WMO en Ouderenbeleid

“Ik voel mij maatschappelijk betrokken en vind een sociaal en rechtvaardig beleid belangrijk. Vanuit deze invalshoek kijk ik met een positief kritische blik naar het beleid van onze gemeente en de adviezen die we uitbrengen.”

 Pira Rajahkumar | e-mail: info@adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl

Interessegebieden: Armoede & Schulden en Jongeren

“De Adviesraad biedt mij de mogelijkheid om ‘iets terug te doen’ voor de stad waarin ik ben opgegroeid. Bovendien leer ik mijn stad nóg beter kennen door actief aan de slag te gaan met gemeentelijke vraagstukken. Ik geloof dat elke organisatie – i.c. de Gemeente Maassluis – feedback moet organiseren buiten de eigen kring. Daar zit de toegevoegde waarde van de Adviesraad.”

Joke van Zalingen  | e-mail: info@adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl

Aandachtsgebied: Ouderenbeleid

“Ik ben lid geworden van de Adviesraad om dat ik graag een kijkje wil nemen in de bestuurlijke keuken van de gemeente Maassluis en meer wil weten over onze stad en haar inwoners.”