Henri Brendel

Henri Brendel

Henri, wat wil je over jezelf vertellen?
“Ik ben Henri Brendel, 62 jaar, getrouwd, vader en opa. Ik heb 37 jaar gewerkt in het voortgezet onderwijs in Maassluis, aan het Kastanjedal. Ik ben blind en heb een geleidehond.
Sinds een jaar ben ik arbeidsongeschikt door toenemende slechthorendheid en nu doe ik verschillende vormen van vrijwilligerswerk.”

Wat was de aanleiding lid te worden van de adviesraad?
“Mijn vrouw zag van die grote posters waarop Maassluizers stonden die opriepen lid te worden. Ik heb verstand van mensen met een beperking en van jeugd, tenminste, dat vind ik. Ruim een half jaar geleden heb ik mij aangemeld voor twee werkgroepen: Jeugd en WMO. Sinds 1 mei maak ik ook deel uit van de Adviesraad.”

Wat vind je aantrekkelijk aan het werken in de Adviesraad?
“Ik werk er samen met andere gemotiveerde mensen. We geven adviezen aan de bestuurders van de gemeente. Ik heb het gevoel dat ik zo een kleine bijdrage kan leveren aan het prettige wonen in Maassluis. Ook jongeren, mensen met een beperking, senioren en sociaal zwakkeren moeten het hier naar de zin hebben. De adviezen die we geven dienen de belangen van juist deze groepen.”

 

Wat is de frequentie van de vergaderingen en andere bezigheden?

“Het is niet altijd even druk en de één maakt zich ook drukker dan de ander. De Adviesraad vergadert ongeveer maandelijks. Een werkgroep misschien 6 keer per jaar. Soms gaat een delegatie op bezoek bij een ambtenaar, mantelzorginstelling, CJG of andere instelling. Dat gebruiken we dan voor onze adviezen. Ook komt er wel wat leeswerk bij kijken en voor sommige leden ook wat schrijfwerk.”

Zijn er zaken die je lastig vindt?
“Ja, ik vind het leeswerk lastig. Dat heeft vooral met mijn blindheid te maken. Mijn computer leest voor, maar even snel iets overzien, of even snel de hoofdlijnen ergens uithalen lukt daardoor moeilijk. Tijdens een vergadering even iets teruglezen is dus ook onmogelijk voor mij.”

Wil je de lezers verder nog iets zeggen?
“Maassluis heeft veel vrijwilligers. Ze zijn vaak heel praktisch bezig. Ze trainen de jeugd bij de voetbal, schenken koffie bij de senioren, werken in de Wereldwinkel, geven voorlichting aan jong of oud, enzovoorts. We hebben in Maassluis ook mensen nodig die meedenken, vaak vanuit hun eigen ervaringen, over hoe het in onze stad nog beter geregeld kan worden. Dat laatste kan in een van onze werkgroepen van de Adviesraad Samenlevingszaken!”

 

© 2019 Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis
Privacy beleid