Henk van Goor

Henk van Goor

Wie is Henk van Goor?
Ik ben in 1947 geboren in Utrecht, als oudste zoon in een gezin met 8 kinderen. Mijn vader had een functie waarbij hij, en dus de hele familie met hem, nogal eens van standplaats verwisselde. Zo heb ik in mijn jonge jaren door Nederland “gezworven” en dan ook op verschillende plaatsen mijn opleidingen gevolgd. Nu ben ik, uitermate gelukkig, alweer heel wat jaren woonachtig in Maassluis.
Ik ben gehuwd met Caroline. Samen hebben we een geweldige zoon Nick. Ik heb een HBO studie Sociaal Cultureel werk gevolgd. Mijn eerste functie was jeugdwerkleider bij de Stichting Open Jeugdwerk C.J.V. in Enschede. Een vergelijkbare functie beklede ik 5 jaar bij de C.J.V. Liefde en Vrede te Vlaardingen. Daarna heb ik vooral in leidinggevende functies gewerkt. Na 10 jaar Jeugd- en Jongerenwerk, heb ik 25 jaar lang verschillende functies gehad in het openbaar bibliotheekwerk. Ik heb daar onder andere de directievoering gedaan over 12 openbare bibliotheken en was verantwoordelijk voor de invoering en implementatie van automatiseringsprojecten in openbare bibliotheken. Mijn laatste functies, lagen in de maatschappelijke opvang. Ik was in die periode onder andere verantwoordelijk voor de totstandkoming van de Jongerenopvang in “De Elementen” in Vlaardingen. Een mooi project dat we, dankzij de inzet van de medewerkers, hebben gerealiseerd en waar ik ook nu nog erg trots op ben. Na mijn pensionering ben ik nog steeds actief. Als voorzitter van de Vrijwilligersraad van de Zonnehuisgroep in Vlaardingen, waar ruim 600 vrijwilligers actief zijn in de ouderenzorg en als lid van de Raad van Toezicht Openbare Bibliotheek Maassluis/Midden-Delfland. Sinds kort ben ik lid van de Adviesraad en neem daar deel aan de werkgroep Jeugd.

Wat was jouw motivatie om lid te worden van de Adviesraad?
Ik las een advertentie van de Adviesraad waarin leden werden geworven en heb daar op gereageerd. Na mijn pensionering wil ik actief blijven in de maatschappij en, gezien mijn ervaring in de maatschappelijke sector, denk ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het werk van de Adviesraad.

Wat zou je dan kunnen bijdragen aan het werk van de Adviesraad?
Ik heb geen vooropgesteld doel voor ogen, maar zoals gezegd, heb ik veel ervaring in de maatschappelijke sector. Mijn manier van doen is dat ik het beste in mensen naar boven wil halen door hen bewust te maken van hun eigen kennis , kunde en vaardigheden en de kansen die dit biedt in de samenwerking met anderen. Door samen te werken kun je positief gebruik maken van elkaar. Door vanuit deze invalshoek naar beleidsstukken te kijken en met de achterban of beleidsambtenaren in gesprek te gaan, denk ik een verrassende en positieve inbreng te kunnen leveren.

Wat spreekt je het meest aan in het werk van de Adviesraad?
Dat je een positieve bijdrage kan leveren. Een andere kijk op zaken, of, noem het een blik van buiten de organisatie zelve, kan helpen nieuwe, verrassende, wegen te vinden die naar oplossingen leiden.

Zijn er zaken die we meer aandacht moeten geven?
Ik ben me ervan bewust dat de Adviesraad zich bezig houdt met beleid en niet met de uitvoering. De uitvoering is meer een zaak van cliëntenraden, waar we overigens goed mee moeten samenwerken. Het is wel belangrijk en ook onze taak vind ik, dat we weten hoe het er voor staat met de uitvoering, om te bezien of het beleid zodanig is geformuleerd dat zaken die gerealiseerd moeten worden ook daadwerkelijk gerealiseerd worden en dat betrokken partijen ook voldoende verantwoording afleggen. Gemeenten zouden daarin mijns inziens hun beleid en eisen wat scherper kunnen formuleren.

Vind je bepaalde zaken lastig of minder leuk in het werk van de Adviesraad?
Nee, niet echt. Ik hou niet zo van lezen en schrijven, dus dat is soms wel even afzien met de beleidsstukken die we moeten lezen. Maar er zijn weer andere adviesraadleden die hier erg goed in zijn. Het is dus zaak dat we goed gebruik maken van elkaars sterke punten.

Waarom zouden andere Maassluizers ook lid moeten worden van de Adviesraad of Deskundigenpool?
Omdat je hiermee zelf invloed kunt uitoefenen op het beleid: “De toekomst is immers niet is wat kan gebeuren, maar wat wij zullen doen!

 

© 2019 Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis
Privacy beleid